Hotărâri anul 2020

Hotărârea privind-Aprobare Regulament de Organizare și Funcționare a Bibliotecii Publice Țigănași

Hotărârea privind-Aprobare înființare Serviciu Asistență Comunitară în cadrul Compartimentului de Asistență Socială

Hotărârea prinind-Alegere președinte de ședință în perioada iulie-septembrie anul 2020

Hotărârea privind-Aprobare rectificare Buget Local luna Iunie

Hotărârea privind-Aprobare Act Adițional nr.37

Hotărârea privind-Aprobare necesitate și oportunitate realizare investiție de eficientizare energetică

Hotărârea privind-Însușire raport evaluare imobil, aprobare concesionare bun ce aparține Domeniului Public

Hotărârea privind-Însușire rapoarte de evaluare, Aprobare concesionare loturi teren

Hotărârea privind-Aprobare indicatori tehnico-economici obiectiv investiții Reabilitare și modernizare drumuri locale afectate de inundații

Hotărârea privind-Acordare mandat reprezentant UAT Țigănași aprobare modificare tarife colectare și transport deșeuri

Hotărârea privind-Aprobare transfer fonduri către Asociația Sf. Ierarh Spiridon Țigănași

Hotărârea privind-Aprobare actualizare listă bunuri ce aparțin Domeniului Privat al comunei Țigănași

Hotărârea privind-Validare dispoziția nr.129 din 18.05.2020 privind rectificarea bugetului local

Hotărârea privind- Aprobare încheiere Act adițional nr.36 ARSACIS

Hotărârea privind- Aprobare aderare Mun. Roman, jud. Neamț, la ARSACIS

Hotărârea privind-Aprobare indicatori tehnico-economici investiție Construire cabinete medicale, farmacie, locuință serviciu, împrejmuire și racord utilități, în satul Mihail Kogălniceanu

Hotărârea privind- Însușire raport evaluare imobil nr. cadastral 61322, aprobare vânzare

Hotărârea privind- Însușire raport evaluare imobil nr. cadastral 61464, aprobare vânzare

Hotărârea privind- Aprobare reziliere contract concesiune nr. 157 din 26.06.2015

Hotărârea privind- Aprobare reziliere contract concesiune nr.190 din 27.09.2016

Hotărârea privind- Aprobare execuție bugetară la 31.03.2020

Hotărârea privind- Aprobare nivel taxe și impozite aplicabile începând cu data de 01.01.2021 pe raza UAT Țigănași

Hotărârea privind- Validare Dispoziția nr.116 din 06.04.2020, pentru rectificarea bugetului local

Hotărârea privind- Aprobare rectificare buget local aferent anului 2020

Hotărârea privind-Alegere președinte ședință consiliu perioada aprilie-iunie 2020

Hotărârea privind- Prezentare Raport privind starea economică, socială și de mediu pentru anul 2019

Hotărârea privind- Aprobare documentație în vederea concesionării unor loturi de teren

Hotărârea privind-Aprobare modificare Regulament de Organizare și funcționare Consiliu Local

Hotărârea privind- Aprobare încheiere contract cu plata în două tranșe

Hotărârea privind-Însușire raport evaluare, aprobare cumpărare teren

Hotărârea privind-Aprobare încheiere Act adițional la Contractul de concesiune nr. 321 din 25.10.2017

Hotărârea privind-Aprobare revocare HCL nr.11 din anul 2020

Hotărârea privind-Aprobare modificare contract delegare Act Adițional nr.35

Hotărârea privind-Aprobare modificare contract delegare Act Adițional nr.34

Hotărârea privind- Aprobare disponibil pășune, ințiere procedura de închiriere

Hotărârea privind-Aprobare rânființare Serviciul Voluntar pentru Situații de Urgență, actualizare Regulament de organizare și funcționare

Hotărârea privind-Aprobare actualizare listă bunuri Domeniul Privat al comunei Țigănași

Hotărârea privind-Aprobare listă de casare bunuri

Hotărârea privind-Aprobare prelungire perioadă tragere fonduri din credit CEC Bank

Hotărârea privind-Aprobare cont execuție bugetară la 31.12.2019

Hotărârea privind-Aprobare Program Anual al achizițiilor publice pentru anul 2020

Hotărârea privind-Aprobare buget local al comunei Țigănași aferent anului 2020

Hotărârea privind-Aprobare actualizare Domeniul Public, indicatori topografici drumuri

Hotărârea privind-Transmitere drepturi și obligații contract concesiune nr.7 din 13.01.2014

Hotărârea privind-Însușire 7(șapte), rapoarte evaluare imobile

Hotărârea privind-Aprobare alipire imobile identificate nr. cadastral 61520 și nr. cadastral 61750

Hotărârea privind-Aprobare Stat de personal la 01.01.2020

Hotararea privind-Aprobare valoare de cofinantare Reabilitare bloc locuinte sociale

Hotărârea privind-Actualizare indicatori tehnico-economici urmare a derulării procedurilor de achiziții obiectiv Reabilitare bloc de locuinte sociale

Hotărârea privind-Aprobare rețea școlarizare an școlar 2020-2021

Hotărârea privind-Aprobare Plan de acțiuni și lucrări de interes local pentru anul 2020

Hotărârea privind-Aprobare Plan lucrări pentru persoanele care urmează să desfășoare muncă în folosul comunității

Hotărârea privind-Aprobare Program Anual al Achizițiilor Publice pe anul 2019-forma finală