Welcome to Primăria Comunei Țigănași, județul Iași   Click to listen highlighted text! Welcome to Primăria Comunei Țigănași, județul Iași

Hotărâri anul 2020

Hotărârea privind-Constatare calitate reprezentant legal al UAT Țigănași în AGA ADIS

Hotărârea privind-Aprobare oportunitate și necesitate achiziționare autoturism

Hotărârea privind-Aprobare rectificare buget local aferent anului 2020

Hotărârea privind-Alegere președinte de ședință în perioada ianuarie-martie 2021

Hotărârea privind-Aprobare listă casare

Hotărârea privind-Aprobare încheire Act adițional

Hotărârea privind-Însușire raport negociere, aprobare cumpărare teren

Hotărârea privind-Desemnare comisie evaluare secretar

Hotărârea privind-Însușire raport evaluare, aprobare documentație

Hotărârea privind-Însușire rapoarte evaluare

Hotărârea privind-Actualizare indicatori tehnico-economici Proiect Drumuri

Hotărârea privind-Însusire raport comisie

Hotărârea privind-Aprobarea trecerii în Domeniul Public al comunei Țigănași bun

Hotărârea privind-Aprobare implementare Sistem de plată On-LINE

Hotărârea privind-Aprobare rectificare buget local

Hotărârea privind-Aprobare actualizare indicatori tehnico-economici proiect ”Dotarea unităților de învățământ cu echipamente necesare desfășurării activității didactice în mediul on-line”

Hotărârea privind-Stabilire perioadă inventariere patrimoniu

Hotărârea privind-Desemnare membri Consiliu de Administrație Școala Costache Antoniu Țigănași

Hotărârea privind-Trecerea în Domeniul Public al comunei Țigănași, a unor obiective de investiții finalizate

Hotărârea privind-Aprobare contruri de execuție bugetară la 30.09.2020

Hotărârea privind-Aprobare rectificare buget local

Hotărârea privind-Alegerea viceprimarului Comunei Țigănași

Hotărârea privind-Stabilire comisii de specialitate din cadrul Consiliului Local Țigănași

Hotărârea privind-Alegere președinte de ședință în perioada octombrie-decembrie 2020

Hotărârea privind-Validare dispoziția nr.215 din 17.09.2020

Hotărârea privind-Validare dispoziția nr.211 din 01.09.2020

Hotărârea privind-Aprobare proiect ”Dotare unități de învățământ cu echipamente și dispozitive electronice necesare desfășurării activității didactice în mediulon-line

Hotărârea privind-Aprobare rectificare buget local

Hotărârea privind-Alegere președinte de ședință

Ordinul Prefectului Județuui Iași- Privind constatarea îndeplinirii condițiilor legale de constituire a Consiliului Local Țigănași

Hotărârea privind-Aprobare încheiere Act adițional nr.39 la contractul nr48 din 2009 ARSACIS

Hotărârea privind-Punerea la dispoziție teren pentru sistem alarmare Apele Române

Hotărârea privind-Actualizare Nomenclator Stradal

Hotărârea privind-Aprobare actualizare Organigramă, modificare Stat funcții Aparat specialitate primar

Hotărârea privind-Neasumarea progranului pentru școli în anul școlar 2020-2021

Hotărârea privind-Însușire raport evaluare imobil, aprobare vânzare

Hotărârea privind-Transmiterea drepturilor și obligații din contractul de concesiune nr.2490 din 11.07.2005

Hotărârea privind-Aprobare proiect și a cheltuielilor legate de proiectul ”Creșterea eficienței energetice a Căminului Cultural din satul Cârniceni”

Hotărârea privind-Aprobare indicatori Centru comunitar integrat

Hotărârea privind-Necesitate și oportunitate achiziționării unui teren

Hotărârea privind-Aprobarea rectificării bugetului local

Hotărârea privind-Validare Dispoziția nr.176 din 08.07.2020, pentru rectificarea bugetului local

Hotărârea privind-Aprobare conturi execuție bugetară la data de 30 .06.2020

Hotărârea privind-Aprobare Plan tarifar ApaVital pentru perioada 2020-2024

Hotărârea privind-Aprobare aderare UAT județul Iași prin Consiliul Județean la Asociația de Dezvoltare Intercomunitară Comun Gaz N-E Iași

Hotărârea privind-Aprobare transmitere drepturi și obligații din contractul de concesiune nr.3029 din 2007

Hotărârea privind-Aprobare transmitere drepturi și obligații din contractul de concesiune nr.2491 din 2005

Hotărârea privind-Aprobare Regulament de Organizare și Funcționare a Bibliotecii Publice Țigănași

Hotărârea privind-Aprobare înființare Serviciu Asistență Comunitară în cadrul Compartimentului de Asistență Socială

Hotărârea prinind-Alegere președinte de ședință în perioada iulie-septembrie anul 2020

Hotărârea privind-Aprobare rectificare Buget Local luna Iunie

Hotărârea privind-Aprobare Act Adițional nr.37

Hotărârea privind-Aprobare necesitate și oportunitate realizare investiție de eficientizare energetică

Hotărârea privind-Însușire raport evaluare imobil, aprobare concesionare bun ce aparține Domeniului Public

Hotărârea privind-Însușire rapoarte de evaluare, Aprobare concesionare loturi teren

Hotărârea privind-Aprobare indicatori tehnico-economici obiectiv investiții Reabilitare și modernizare drumuri locale afectate de inundații

Hotărârea privind-Acordare mandat reprezentant UAT Țigănași aprobare modificare tarife colectare și transport deșeuri

Hotărârea privind-Aprobare transfer fonduri către Asociația Sf. Ierarh Spiridon Țigănași

Hotărârea privind-Aprobare actualizare listă bunuri ce aparțin Domeniului Privat al comunei Țigănași

Hotărârea privind-Validare dispoziția nr.129 din 18.05.2020 privind rectificarea bugetului local

Hotărârea privind- Aprobare încheiere Act adițional nr.36 ARSACIS

Hotărârea privind- Aprobare aderare Mun. Roman, jud. Neamț, la ARSACIS

Hotărârea privind-Aprobare indicatori tehnico-economici investiție Construire cabinete medicale, farmacie, locuință serviciu, împrejmuire și racord utilități, în satul Mihail Kogălniceanu

Hotărârea privind- Însușire raport evaluare imobil nr. cadastral 61322, aprobare vânzare

Hotărârea privind- Însușire raport evaluare imobil nr. cadastral 61464, aprobare vânzare

Hotărârea privind- Aprobare reziliere contract concesiune nr. 157 din 26.06.2015

Hotărârea privind- Aprobare reziliere contract concesiune nr.190 din 27.09.2016

Hotărârea privind- Aprobare execuție bugetară la 31.03.2020

Hotărârea privind-Aprobare nivel taxe și impozite locale aplicabile în anul 2021

Hotărârea privind- Aprobare rectificare buget local aferent anului 2020

Hotărârea privind-Alegere președinte ședință consiliu perioada aprilie-iunie 2020

Hotărârea privind- Prezentare Raport privind starea economică, socială și de mediu pentru anul 2019

Hotărârea privind- Aprobare documentație în vederea concesionării unor loturi de teren

Hotărârea privind-Aprobare modificare Regulament de Organizare și funcționare Consiliu Local

Hotărârea privind- Aprobare încheiere contract cu plata în două tranșe

Hotărârea privind-Însușire raport evaluare, aprobare cumpărare teren

Hotărârea privind-Aprobare încheiere Act adițional la Contractul de concesiune nr. 321 din 25.10.2017

Hotărârea privind-Aprobare revocare HCL nr.11 din anul 2020

Hotărârea privind-Aprobare modificare contract delegare Act Adițional nr.35

Hotărârea privind-Aprobare modificare contract delegare Act Adițional nr.34

Hotărârea privind- Aprobare disponibil pășune, ințiere procedura de închiriere

Hotărârea privind-Aprobare rânființare Serviciul Voluntar pentru Situații de Urgență, actualizare Regulament de organizare și funcționare

Hotărârea privind-Aprobare actualizare listă bunuri Domeniul Privat al comunei Țigănași

Hotărârea privind-Aprobare listă de casare bunuri

Hotărârea privind-Aprobare prelungire perioadă tragere fonduri din credit CEC Bank

Hotărârea privind-Aprobare cont execuție bugetară la 31.12.2019

Hotărârea privind-Aprobare Program Anual al achizițiilor publice pentru anul 2020

Hotărârea privind-Aprobare buget local al comunei Țigănași aferent anului 2020

Hotărârea privind-Aprobare actualizare Domeniul Public, indicatori topografici drumuri

Hotărârea privind-Transmitere drepturi și obligații contract concesiune nr.7 din 13.01.2014

Hotărârea privind-Însușire 7(șapte), rapoarte evaluare imobile

Hotărârea privind-Aprobare alipire imobile identificate nr. cadastral 61520 și nr. cadastral 61750

Hotărârea privind-Aprobare Stat de personal la 01.01.2020

Hotararea privind-Aprobare valoare de cofinantare Reabilitare bloc locuinte sociale

Hotărârea privind-Actualizare indicatori tehnico-economici urmare a derulării procedurilor de achiziții obiectiv Reabilitare bloc de locuinte sociale

Hotărârea privind-Aprobare rețea școlarizare an școlar 2020-2021

Hotărârea privind-Aprobare Plan de acțiuni și lucrări de interes local pentru anul 2020

Hotărârea privind-Aprobare Plan lucrări pentru persoanele care urmează să desfășoare muncă în folosul comunității

Hotărârea privind-Aprobare Program Anual al Achizițiilor Publice pe anul 2019-forma finală

Sari la conținut Click to listen highlighted text!