Hotărâri anul 2020

Hotărârea privind-Aprobare modificare contract delegare Act Adițional nr.35

Hotărârea privind-Aprobare modificare contract delegare Act Adițional nr.34

Hotărârea privind- Aprobare disponibil pășune, ințiere procedura de închiriere

Hotărârea privind-Aprobare rânființare Serviciul Voluntar pentru Situații de Urgență, actualizare Regulament de organizare și funcționare

Hotărârea privind-Aprobare actualizare listă bunuri Domeniul Privat al comunei Țigănași

Hotărârea privind-Aprobare listă de casare bunuri

Hotărârea privind-Aprobare prelungire perioadă tragere fonduri din credit CEC Bank

Hotărârea privind-Aprobare cont execuție bugetară la 31.12.2019

Hotărârea privind-Aprobare Program Anual al achizițiilor publice pentru anul 2020

Hotărârea privind-Aprobare buget local al comunei Țigănași aferent anului 2020

Hotărârea privind-Aprobare actualizare Domeniul Public, indicatori topografici drumuri

Hotărârea privind-Transmitere drepturi și obligații contract concesiune nr.7 din 13.01.2014

Hotărârea privind-Însușire 7(șapte), rapoarte evaluare imobile

Hotărârea privind-Aprobare alipire imobile identificate nr. cadastral 61520 și nr. cadastral 61750

Hotărârea privind-Aprobare Stat de personal la 01.01.2020

Hotararea privind-Aprobare valoare de cofinantare Reabilitare bloc locuinte sociale

Hotărârea privind-Actualizare indicatori tehnico-economici urmare a derulării procedurilor de achiziții obiectiv Reabilitare bloc de locuinte sociale

Hotărârea privind-Aprobare rețea școlarizare an școlar 2020-2021

Hotărârea privind-Aprobare Plan de acțiuni și lucrări de interes local pentru anul 2020

Hotărârea privind-Aprobare Plan lucrări pentru persoanele care urmează să desfășoare muncă în folosul comunității

Hotărârea privind-Aprobare Program Anual al Achizițiilor Publice pe anul 2019-forma finală