Welcome to Primăria Comunei Țigănași, județul Iași   Click to listen highlighted text! Welcome to Primăria Comunei Țigănași, județul Iași

Hotărâri anul 2017

Hotararea nr.112 Rectificare Buget aferent anului 2017

Hotararea nr.111 Validare Dispozitie nr.350 din 2017 a Primarului comunei Tiganasi

Hotararea nr.110 Aprobare Program Anual al Achizitiilor Publice forma finala

Hotararea nr.109 Actualizarea Inventarului Domeniului Public

Hotararea nr.108 Aprobare actualizare regulament serviciu de salubritate

Hotararea nr.107 Alegere Presedinte Sedinta

Hotararea nr.101

Hotararea nr.100

Hotararea nr.99

Hotararea nr.98

Hotararea nr.97

Hotararea nr.96

Hotararea nr.95 privind rectificarea bugetului aferent anului 2017, urmare a Deciziei nr.1367 din 2017 a Directorului General al DGRFP Iasi

Hotararea nr.94 privind infiintarea unor drumuri colectoare-cai de acces,anul 2017

Hotararea nr.93 privind punerea la dispozitie in vederea operarii si administrarii unor bunuri de retur, anul 2017

Hotararea nr.92 privind actualizarea inventarului domeniului privat al Comunei Tiganasi anul 2017

Hotararea nr.91 privind transmiterea dreptului de concesiune asupra unui teren situat in extravilanul satului Mihail Kogalniceanu, anul 2017

Hotararea nr.90 privind aprobarea documentatiei pentru concesionarea prin licitatie publica a unor loturi de terenuri ce apartin domeniului prival al Comunei Tiganasi, anul 2017

Hotararea nr.89 privind modificarea si completarea Contractului de delegare a gestiunii serviciilor publice, anul 2017

Hotararea nr.88 privind acordarea mandatului special in vederea exprimarii votului in AGA ARSACIS, anul 2017

Hotararea nr.87 privind rectificarea bugetului pentru anul 2017

Hotararea nr.86 privind extindere retea electrica, anul 2017

Hotararea nr.38-2017 privind informatiile de interes public

Hotararea nr.26-2017-aprobare buget

HCL de aprobare organigrama

Sari la conținut Click to listen highlighted text!