Welcome to Primăria Comunei Țigănași, județul Iași   Click to listen highlighted text! Welcome to Primăria Comunei Țigănași, județul Iași

Hotărâri anul 2018

Hotararea nr.98 Aprobare program Sarbatori de iarna ale comunei Tiganasi

Hotararea nr.97 Aprobare rectificare buget local

Hotararea nr.96 Aprobare listelor cu bunurile propuse pentru casare

Hotararea nr.95 Aprobare prelungire valabilitate PUG

Hotararea nr.94 Acordare mandat special exprimare vot , act aditional nr.29

Hotararea nr.93 Acordare mandat special , acte aditionale nr.27 si nr.28

Hotararea nr.92 Alegere presedinte de sedinta perioada ianuarie-martie anul 2019

Hotararea nr.91 Validare Dispozitia Primarului nr.344 din 20 noiembrie 2018

Hotararea nr.90 Aprobare instituire si administrare taxa speciala de salubrizare

Hotararea nr.89 Aprobare rectificare buget local

Hotararea nr.88 Acualizare lista bunuri Domeniul Privat sectiunea pasune

Hotararea nr.87 Aprobare trecere din Domeniul public in Domeniul privat a unor suprafete de pasune

Hotararea nr.86 Aprobare reziliere contracte de concesiune

Hotararea nr.85 Aprobare acordare mandat special in AGA ARSACIS

Hotararea nr.84 Aprobare asociere

Hotararea nr.83 Constatare incetare mandat viceprimar inainte de termen prin demisie

Hotararea nr.82 Aprobare asigurare suport IT

Hotararea nr.81 Aprobare rectificare buget aferent anului 2018

Hotararea nr.80 Aprobare participare comuna Tiganasi

Hotararea nr.79 Aprobare Statut comuna Tiganasi

Hotararea nr.78 Aprobare acordare uz si servitute în favoarea DelGaz Grid S.A.

Hotararea nr.77 Aprobare validare Dispozitia primarului nr.304 din 25.09.2018

Hotararea nr.76 Aprobare executie bugetara la 30.09.2018

Hotararea nr.75 Aprobare rectificare buget

Hotararea nr.74 Aprobarea desfasurarii Transportului Rutier de persoane in cont propriu

Hotararea nr.73 Aprobare actualizare inventarului Domeniului Privat

Hotararea nr.72 Aprobare actualizare inventarului bunurilor ce apartin Domeniului Public

Hotararea nr.71 Aprobare Cod de etic, Metodologia de Organizare și funcționare și acrta drepturilor și abigatiilor di Centrul de zi pentru copii

Hotararea nr.70 Alegere Presedinte de sedinta perioada octombrie decembrie anul 2018

Hotararea nr.69 Aprobare incheiere act aditional nr.28

Hotararea nr.68 Desemnare reprezentanti Consiliul Administratie Scoala

Hotararea nr.67 Aprobare asociere comuna Tiganasi

Hotararea nr.66 Rectificare buget anul 2018

Hotararea nr.65 Aprobare rectificare buget anul 2018

Hotararea nr.64 Aprobare actualizare denumire Centru de zi copii

Hotararea nr.63 Aprobare regulament de ordine interioara Centrul de zi pentru copii

Hotararea nr.62 Desemnare comisii pentru concesionare spatiu dispensar

Hotararea nr.61 Rectificare buget initial aferent anului 2018

Hotararea nr.60 Aprobare transfer sume de la bugetul local catre unitati de cult

Hotararea nr.59 Executie bugetara la 30.06.2018

Hotararea nr.58 Aprobare actualizare indicatori tehnico-economici Scoala Cirniceni

Hotararea nr.57 Aprobare realizare Studiu de fezabilitate retea distribuție gaz

Hotararea nr.56 Aprobare demarare proceduri asociere comuna Tiganasi

Hotararea nr.55 Aprobare modificare structura organizatorica si stat de functii

Hotararea nr.54 Aprobare actualizare lista bunuri ce apartin Domeniului Privat

Hotararea nr.53 Acordare mandat ARSACIS

Hotararea nr.52 Transfer fonduri catre Asociatia Sfantul Ierarh Spiridon Tiganasi

Hotararea nr.51 Transfer fonduri catre Parohia Mihail Kogalniceanu

Hotararea nr.50 Aprobare investitie, documentatie tehnico-economica, indicatorilor tehnico-economici proiect Reabilitare, modernizare, dotare și extindere Scoala Cirniceni

Hotararea nr.49 Aprobare documentatie de avizare lucrari Iluminat Stradal

Hotararea nr.48 Alegere Presedinte sedinta perioada iulie-septembrie 2018

Hotararea nr.47 Aprobare Actualizare Lista bunuri ce apartin Domeniul Public al comunei Tiganasi

Hotararea nr.46 Aprobare modificare structura organizatorica si a Statului de functii

Hotararea nr.45 Aprobare valoare cofinantare proiect Reabilitare Bloc de Locuinte Sociale

Hotararea nr.44 Aprobare realizare investitie si indicatori tehnico-economici proiect Reabliltare Bloc Locuinte Sociale

Hotararea nr.43 Stabilire nivel taxe si impozite pentru anul 2019

Hotararea nr.42 Aprobare Organigrama, Stat de functii si Regulament de organizare si functionare Centru de zi copii

Hotararea nr.41 Prezentare Rapoarte de activitate Consilieri locali anul 2017

Hotararea nr.40 Acordare mandat special exprimare vot in AGA ARSACIS

Hotararea nr.39 Completare contract de delegare a gestiunii serviciilor publice de alimentare cu apa si de canalizare, prin Act Aditional nr.26

Hotararea nr.38 Aprobare incheiere Protocol de colaborare cu Fundatia SKY

Hotararea nr.37 Aprobare oportunitate, necesitate realizare obiectiv Locuinte Sociale

Hotararea nr.36 Actualizare valoare cofinantare Cabinete medicale, farmacie, locuinta serviciu sat. M. Kogalniceanu

Hotararea nr.35 Raport activitate Primar anul 2017

Hotararea nr.34 Sustinere declaratie Unire a Republicii Moldova cu Romania

Hotararea nr.33 Aprobare cont executie bugetara la 31 martie 2018

Hotararea nr.32 Actualizare inventar Domeniul Public

Hotararea nr.31 Aprobare concesionare Cabinet Medical

Hotararea nr.30 Modificare Regulament apa, canalizare, incheiere Act aditional nr.25

Hotararea nr.29 Reziliere contract concesiune nr.307 din 1997

Hotararea nr.28 Acordare drept uz si servitute Del-Gaz Grid

Hotararea nr.27 Actualizarea Domeniului Public

Hotararea nr.26 Reziliere comtract concesiune Cobzac Florin

Hotararea nr.25 Aprobarea modificarii structurii organizatorice si a statului de functii

Hotararea nr.24 Aprobare raport activitate al Aparatului de specialitate al Primarului pentru anul 2017

Hotararea nr.23 Aprobare raport final de negociere Autocar

Hotararea nr.22 Alegere Presedinte sedinta in perioada aprilie-iunie 2018

Hotararea nr.21 Aprobare incheiere Act aditional nr.23 la contract nr.48 din 2009

Hotararea nr.20 Aprobare incheiere Act aditional nr.24 la contract nr.48 din 2009

Hotararea nr.19 Masuri Organizare si functionare Targ Obor Cirniceniprimariatiganasi.ro/…/

Hotararea nr.18 Insusire Inventar Domeniul Privat

Hotararea nr.17 Aprobare propunere preliminara PUG

Hotararea nr.16 Aprobare achizitie autocar

Hotararea nr.15 Aprobare cont anual de executie a exercitiului bugetar pe anul 2017

Hotararea nr.14 Aprobare Program Anual de achizitii anul 2018

Hotararea nr.13 Regulamentul de organizare si functionare Compartiment Asistenta Sociala

Hotararea nr.12 Actualizarea Inventarului Domeniului Public

Hotararea nr.11 Aprobarea documentatiei privind delegarea contractelor privind activitatiel de colectare si transport deseuri

Hotararea nr.10 Aprobare Buget local anul 2018

Hotararea nr. 09 aprobare rezultate inventariere generala a patrimoniului Comunei Tiganasi

Hotararea nr. 08 Plan de ocupare 2018

Hotararea nr. 06 aprobare plan de actiuni si lucrari de interes local pentru anul 2018

Hotararea nr. 05 insusirea unui raport de evaluare pentru un imobil proprietate privata, aprobare cuparare

Hotararea nr. 04 insusirea unui raport de evaluare teren concesionat, aprobare vanzare, imputernicire primar semnare contract vanzare-cumparare

Hotararea nr. 03 insusirea actualizarea Inventarului Domeniului Public al Comunei Tiganasi

Hotararea nr. 02 aprobare retea scolarizare pentru anul scolar 2018-2019

Hotararea nr. 01 aprobare stat de personal la data de 01.01.2018

Sari la conținut Click to listen highlighted text!