Hotărâri anul 2018

Hotararea nr.53 Acordare mandat ARSACIS

Hotararea nr.52 Transfer fonduri catre Asociatia Sfantul Ierarh Spiridon Tiganasi

Hotararea nr.51 Transfer fonduri catre Parohia Mihail Kogalniceanu

Hotararea nr.50 Aprobare investitie, documentatie tehnico-economica, indicatorilor tehnico-economici proiect Reabilitare, modernizare, dotare și extindere Scoala Cirniceni

Hotararea nr.49 Aprobare documentatie de avizare lucrari Iluminat Stradal

Hotararea nr.48 Alegere Presedinte sedinta perioada iulie-septembrie 2018

Hotararea nr.47 Aprobare Actualizare Lista bunuri ce apartin Domeniul Public al comunei Tiganasi

Hotararea nr.46 Aprobare modificare structura organizatorica si a Statului de functii

Hotararea nr.45 Aprobare valoare cofinantare proiect Reabilitare Bloc de Locuinte Sociale

Hotararea nr.44 Aprobare realizare investitie si indicatori tehnico-economici proiect Reabliltare Bloc Locuinte Sociale

Hotararea nr.43 Stabilire nivel taxe si impozite pentru anul 2019

Hotararea nr.42 Aprobare Organigrama, Stat de functii si Regulament de organizare si functionare Centru de zi copii

Hotararea nr.41 Prezentare Rapoarte de activitate Consilieri locali anul 2017

Hotararea nr.40 Acordare mandat special exprimare vot in AGA ARSACIS

Hotararea nr.39 Completare contract de delegare a gestiunii serviciilor publice de alimentare cu apa si de canalizare, prin Act Aditional nr.26

Hotararea nr.38 Aprobare incheiere Protocol de colaborare cu Fundatia SKY

Hotararea nr.37 Aprobare oportunitate, necesitate realizare obiectiv Locuinte Sociale

Hotararea nr.36 Actualizare valoare cofinantare Cabinete medicale, farmacie, locuinta serviciu sat. M. Kogalniceanu

Hotararea nr.35 Raport activitate Primar anul 2017

Hotararea nr.34 Sustinere declaratie Unire a Republicii Moldova cu Romania

Hotararea nr.33 Aprobare cont executie bugetara la 31 martie 2018

Hotararea nr.32 Actualizare inventar Domeniul Public

Hotararea nr.31 Aprobare concesionare Cabinet Medical

Hotararea nr.30 Modificare Regulament apa, canalizare, incheiere Act aditional nr.25

Hotararea nr.29 Reziliere contract concesiune nr.307 din 1997

Hotararea nr.28 Acordare drept uz si servitute Del-Gaz Grid

Hotararea nr.27 Actualizarea Domeniului Public

Hotararea nr.26 Reziliere comtract concesiune Cobzac Florin

Hotararea nr.25 Aprobarea modificarii structurii organizatorice si a statului de functii

Hotararea nr.24 Aprobare raport activitate al Aparatului de specialitate al Primarului pentru anul 2017

Hotararea nr.23 Aprobare raport final de negociere Autocar

Hotararea nr.22 Alegere Presedinte sedinta in perioada aprilie-iunie 2018

Hotararea nr.21 Aprobare incheiere Act aditional nr.23 la contract nr.48 din 2009

Hotararea nr.20 Aprobare incheiere Act aditional nr.24 la contract nr.48 din 2009

Hotararea nr.19 Masuri Organizare si functionare Targ Obor Cirniceniprimariatiganasi.ro/…/

Hotararea nr.18 Insusire Inventar Domeniul Privat

Hotararea nr.17 Aprobare propunere preliminara PUG

Hotararea nr.16 Aprobare achizitie autocar

Hotararea nr.15 Aprobare cont anual de executie a exercitiului bugetar pe anul 2017

Hotararea nr.14 Aprobare Program Anual de achizitii anul 2018

Hotararea nr.13 Regulamentul de organizare si functionare Compartiment Asistenta Sociala

Hotararea nr.12 Actualizarea Inventarului Domeniului Public

Hotararea nr.11 Aprobarea documentatiei privind delegarea contractelor privind activitatiel de colectare si transport deseuri

Hotararea nr.10 Aprobare Buget local anul 2018

Hotararea nr. 09 aprobare rezultate inventariere generala a patrimoniului Comunei Tiganasi

Hotararea nr. 08 Plan de ocupare 2018

Hotararea nr. 06 aprobare plan de actiuni si lucrari de interes local pentru anul 2018

Hotararea nr. 05 insusirea unui raport de evaluare pentru un imobil proprietate privata, aprobare cuparare

Hotararea nr. 04 insusirea unui raport de evaluare teren concesionat, aprobare vanzare, imputernicire primar semnare contract vanzare-cumparare

Hotararea nr. 03 insusirea actualizarea Inventarului Domeniului Public al Comunei Tiganasi

Hotararea nr. 02 aprobare retea scolarizare pentru anul scolar 2018-2019

Hotararea nr. 01 aprobare stat de personal la data de 01.01.2018