Hotărâri anul 2018

Hotararea nr.28 Acordare drept uz si servitute Del-Gaz Grid

Hotararea nr.27 Actualizarea Domeniului Public

Hotararea nr.26 Reziliere comtract concesiune Cobzac Florin

Hotararea nr.25 Aprobarea modificarii structurii organizatorice si a statului de functii

Hotararea nr.24 Aprobare raport activitate al Aparatului de specialitate al Primarului pentru anul 2017

Hotararea nr.23 Aprobare raport final de negociere Autocar

Hotararea nr.22 Alegere Presedinte sedinta in perioada aprilie-iunie 2018

Hotararea nr.21 Aprobare incheiere Act aditional nr.23 la contract nr.48 din 2009

Hotararea nr.20 Aprobare incheiere Act aditional nr.24 la contract nr.48 din 2009

Hotararea nr.19 Masuri Organizare si functionare Targ Obor Cirniceniprimariatiganasi.ro/…/

Hotararea nr.18 Insusire Inventar Domeniul Privat

Hotararea nr.17 Aprobare propunere preliminara PUG

Hotararea nr.16 Aprobare achizitie autocar

Hotararea nr.15 Aprobare cont anual de executie a exercitiului bugetar pe anul 2017

Hotararea nr.14 Aprobare Program Anual de achizitii anul 2018

Hotararea nr.13 Regulamentul de organizare si functionare Compartiment Asistenta Sociala

Hotararea nr.12 Actualizarea Inventarului Domeniului Public

Hotararea nr.11 Aprobarea documentatiei privind delegarea contractelor privind activitatiel de colectare si transport deseuri

Hotararea nr.10 Aprobare Buget local anul 2018

Hotararea nr. 09 aprobare rezultate inventariere generala a patrimoniului Comunei Tiganasi

Hotararea nr. 08 Plan de ocupare 2018

Hotararea nr. 06 aprobare plan de actiuni si lucrari de interes local pentru anul 2018

Hotararea nr. 05 insusirea unui raport de evaluare pentru un imobil proprietate privata, aprobare cuparare

Hotararea nr. 04 insusirea unui raport de evaluare teren concesionat, aprobare vanzare, imputernicire primar semnare contract vanzare-cumparare

Hotararea nr. 03 insusirea actualizarea Inventarului Domeniului Public al Comunei Tiganasi

Hotararea nr. 02 aprobare retea scolarizare pentru anul scolar 2018-2019

Hotararea nr. 01 aprobare stat de personal la data de 01.01.2018