Welcome to Primăria Comunei Țigănași, județul Iași   Click to listen highlighted text! Welcome to Primăria Comunei Țigănași, județul Iași

Solicitarea informațiilor de interes public

Persoana responsabilă de primirea solicitărilor în baza Legii nr. 544/2001

Persoana responsabilă cu aplicarea Legii 544/2001: Tugurlan Ana-Maria
Telefon: 0756 122 313

Persoana responsabilă cu aplicarea Legii 52/2003: Sbiera Stefan


Formular pentru solicitare în baza Legii nr. 544/2001

Cerere tip – Liber acces la informatii


Modalitatea de contestare a deciziei și formulare pentru reclamații administrative

În cazul în care o persoană consideră că dreptul său privind accesul la informaţiile de interes public a fost încălcat, aceasta se poate adresa cu reclamaţie administrativă conducătorului autorităţii sau instituţiei publice căreia i-a fost solicitată informaţia, în conformitate cu prevederile art. 21 alin. (2) din Legea nr. 544/2001 privind liberul acces la informaţiile de interes public, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi ale art. 32-34 din H.G. nr. 123/2002 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 544/2001 privind liberul acces la informaţiile de interes public. Modele de reclamaţii administrative se găsesc la anexele 2 a) şi 2 b) ale Normelor metodologice.

În cazul în care o persoană se consideră vătămată în drepturile sale, prevăzute în legea 544/2001, aceasta poate face plângere la secția de contencios administrativ a tribunalului în a cărei rază teritorială domiciliază sau în a cărei rază teritorială se află sediul autorității ori al instituției publice.
Plângerea se face în termen de 30 de zile de la data expirării termenului prevăzut la art.7.

Reclamatie administrativa – depasire termen legal

Reclamatie administrativa – raspuns negativ


Lista cu documentele de interes public

Lista cuprinzand documentele de interes public


Rapoartele anuale de aplicare a Legii nr. 544/2001

Raport de evaluare Legea 544-2001, aferent anului 2020

Raport de evaluare Legea 544 in anul 2019

Raport evaluare Legea 544/2001 in anul 2018

Raport de evaluare a implementarii Legii 544 din 2001 in anul 2017

Raport de evaluare Legea 544/2001 in anul 2016

Sari la conținut Click to listen highlighted text!