Welcome to Primăria Comunei Țigănași, județul Iași   Click to listen highlighted text! Welcome to Primăria Comunei Țigănași, județul Iași

Hotărâri anul 2021

Hotărârea privind-Aprobare actualizare indicatori tehnico-economici ai proiectului „Reabilitare, modernizare, dotare și extindere Școală Gimnazială Cîrniceni”

Hotărârea privind-Aprobare plan anual achiziții pentru anul 2020 -forma finală

Hotărârea privind-Aprobare Planului local anual de lucrări pentru persoanele care au săvârșit infracțiuni și urmează să presteze muncă în folosul comunității

Hotărârea privind-Aprobare plan lucrări ce urmează să fie prestate de beneficiarii legii 416 din 2001

Hotărârea privind-Aprobarea rețelei de școlarizare pentru anul 2021-2022 în comuna Țigănași, județul Iași

Hotărârea privind-Aprobare Strategie de Dezvoltare Locală a comunei Țigănași, județul Iași perioada 2021-2027

Hotărârea privind-Aprobare revizuirea și consolidarea Contractului de delegare a gestiunii serviciilor publice de alimentare cu apă și de canalizare nr. 482009, Act adițional nr.41

Hotărârea privind-Aprobare Stat de personal la pentru anul 2021, pentru funcționarii publici și personalul contractual din cadrul Aparatului de Specialitate al Primarului comunei Țigănași

Hotărârea privind-Aprobare atribuire spațiu în cadrul Dispensarului Medical Uman din sat Mihail Kogălniceanu, comuna Țigănași, județul Iași

Hotărârea privind-Aprobare documentație, desemnare comisie pentru concesionarea spațiului cu destinația farmacie umană din Dispensarului Medical Uman din sat Mihail Kogălniceanu

Hotărârea privind-Aprobare concesionare suprafață teren, către titularul contractuli de concesiune nr.166 din 09.10.2015, în vederea extinderii construcției existente

Hotărârea privind-Aprobare vânzare lot teren ce aparține Domeniului Privat al comunei Țigănași, județul Iași

Hotărârea privind-Aprobare documentație concesionare „Iaz Botez”, comuna Țigănași, județul Iași

Hotărârea privind-Aprobare transmitere drepturi și obligații de decurg din contractul de concesiune nr. 3918 din 19.11.2003

Hotărârea privind-Aprobare modificarea Regulamentului de salubritate, administrarea taxei speciale de salubrizare pentru COMUNA TIGANASI, JUDETUL IASI -2021

 

Sari la conținut Click to listen highlighted text!