Welcome to Primăria Comunei Țigănași, județul Iași   Click to listen highlighted text! Welcome to Primăria Comunei Țigănași, județul Iași

Hotărâri anul 2016

Validare mandate consilieri

Constituire Consiliu Local

HCL 29-privind alegerea presedintelui de sedinta pt. o perioada de 3 luni

HCL 28-privind aprobarea Regulamentului pt. eliberarea Autorizatiei de functionare si profil de activitate

HCL 27- privind acordarea mandat special reprez. asociatului in vederea exprimarii votului AGA ARSACIS cu privire la caietul de sarcini al serviciului de alimentare cu

HCL 26-acordare mandat special reprez. asociatului in vederea exprimarii votului AGA ARSACIS-aderare com. Botesti, Neamt

HCL 25-cu privire la transmiterea dreptului de concesiune conf. ctr. nr. 22592002 pt supraf. de 1000 mp-Cobzan Catalin

HCL 24-cu privire la acordarea tichetelor sociale pt gradinita

HCL 23-privind aprobarea studiului de fezabilitate si indicatori tehnico-ec. pt investitia Modernizare alei pietonale in sat Cirniceni

HCL 22-privind transmiterea dreptului de concesiune asupra unor terenuri situate in intravilanul com Tiganasi

HCL 21-NOMENCLATOR STRADAL

HCL 20-PRIVIND APROBAREA PROCEDURII DE PUBLICARE A LISTELOR DEBITORILOR CARE INREGISTREAZA OBLIGATII FISCALE RESTANTE,PRECUM SI CUANTUMUL ACESTOR OBLIGATII

HCL 18-RECTIFICARE BUGET LOCAL AFERENT ANULUI 2016

HCL 17-cu privire la incetarea ctr. de concesiune nr. 2615-2002-incheiat intre Com. Tiganasi si Turcanu Constantin

HCL 16-pentru aprobarea Programului anual al achizitiilor publice pt. 2016

HCL 15-privind desemnarea persoanelor care pot inlocui reprezentantul CL in ADIS

HCL 14-privind acordarea mandat special in vederea exprimarii votului in AGA ARSACIS CU PRIVIRE LA ADERAREA Com. Gheraesti

HCL 13-privind acordarea mandatului special in vederea exprimarii votului in AGA ARSACIS cu privire la aderarea Com. SAGNA

HCL 12-privind aprobarea Planului de ocupare a functiilor publice

HCL 11-privind aprobarea cuantumului lunar pt o singura persoana reprezentand munci ocazionale benef. de ajutor social, valabil pt anul 2016

HCL 10-privind aprobarea necesitatii si oportunitatii realizarii obiectivelor de investitii amenajare locuri de joaca pt copii in com. Tiganasi

HCL 9-privind achizitionarea serviciului de consultanta, asistenta si reprezentare juridica a unitatii administrativ teritoriale Tiganasi

HCL 8-privind prelungirea valabilitatii Planului de Urbanism General si a RegulamentuluiLocal de Urbanism aferent P.U.G.

HCL 7-privind asigurarea finantarii ca urmarea a modificarii TVA, la obiectivul Demolare si construire sediu administrativ al com. Tiganasi

HCL 6-privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici, ca urmare a modificarii TVA la investitia Demolare si construire sediu administrativ al com. Tiganasi

HCL 5-privind aprobarea finantarii ca urmare a modificarii TVA la obiectivul Reparatie capitala scoala Mihail Kogalniceanu in localitatea Mihail Kogalniceanu

HCL 4-privind aprobarea finantarii, ca urmare a modificarii TVA,la obiectivul Modernizare drumuri prin asfaltare in com. Tiganasi

HCL 3-privind aprobarea indicatorilot tehnico-economici actualizati ca urmare a modificarii TVA,investitie Modernizare drumuri prin asfaltare in com. Tiganasi

HCL 2-privind aprobarea Planului de actiuni si lucrari de interes local pt. anul 2016 ce vor fi efectuate de catre persoanele apte de munca,beneficiare de ajutor social

HCL 1-cu privire la aprobarea bugetului general de venituri si cheltuieli

Sari la conținut Click to listen highlighted text!